13 Υποτροφίες 2016 από το Κληροδότημα Κοτζαμάνη
22/1/2016 Υποτροφίες  
13 Υποτροφίες 2016 από το Κληροδότημα Κοτζαμάνη

13 υποτροφίες 2016 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη για την εκπαίδευση απόρων παιδιών, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016.

Ποιούς αφορούν

Οι υποτροφίες αφορούν την εκπαίδευση μαθητών Λυκείου, φοιτητών Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της Βασιλικής Διογένους Κοτζαμάνη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
  • είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
  • είναι άποροι
  • διακρίνονται για την επίδοσή τους στις σπουδές και στο ήθος
  • είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών 


Διάρκεια Υποτροφίας

Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται για υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών στις σχολές που φοιτούν και για υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο χρόνια που μπορεί να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη χρόνια, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο θα υποβάλουν στο Δήμο τα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στη δημοτική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και στην επίδοση των σπουδών τους.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Πληροφορίες

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ζωή Γιαννακίδου στα τηλέφωνα 2313-301083, 2313-301045 και στην ιστοσελίδα: http://www.pilea-hortiatis.gr