Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
22/1/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. 

Αυτή την περίοδο, ο Οργανισμός αναζητά:

Διερμηνείς 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αναζητεί πρόσωπα ενδιαφερόμενα για την απασχόλησή τους ως διερμηνέων, άμεσα διαθέσιμα, για απασχόληση σε Αθήνα (Αττική) και Θεσσαλονίκη, σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν (με δράσεις και εκτός γραφείου της οργάνωσης). 

Βασικές γλώσσες διερμηνείας από/προς Ελληνικά – Αραβικά και Ελληνικά – Φαρσί/Νταρί.

Οι θέσεις προβλέπονται ως μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο Λυκείου 

- Καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (προφορική – γραπτή)

- Άριστη γνώση αραβικών / φαρσί/νταρί 

- Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και Ιντερνετ. 

Προηγούμενη εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών διερμηνείας καθώς και γνώση άλλης γλώσσας θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στο gcr1@gcr.gr (Θέμα: Διερμηνέας ΕΣΠ Αθήνα ή/και Διερμηνέας ΕΣΠ Θεσσαλονίκη) βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (έως 2 σελίδες), στην οποία να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν αίτηση για τη θέση και θεωρούν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα έως την 27/01/2016

Υποψήφιοι που είχαν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία για τη πρόσληψή τους στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του ΕΣΠ για τη κάλυψη θέσεων παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και για τη θέση αυτή, με σχετικό μήνυμα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή συνοδευτικών εγγράφων, εκτός και αν επιθυμούν τη γνωστοποίηση νεώτερων στοιχείων.

Δικηγόροι 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αναζητεί δικηγόρους, άμεσα διαθέσιμους, για απασχόληση σε Αθήνα (Αττική) και Θεσσαλονίκη, σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν (με δράσεις και εκτός γραφείου της οργάνωσης) και με αντικείμενο την παροχή νομικής ενημέρωσης και συνδρομής σε νεοεισερχόμενους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο. 

Οι θέσεις προβλέπονται ως μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

- Πτυχίο Νομικής από ΑΕΙ 

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένης και εμπειρίας σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων συναφών πεδίων. 

- Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet) 

- O μεταπτυχιακός τίτλος νομικών επιστημών ή άλλος τίτλος σπουδών σε συναφή θέματα καθώς και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στο gcr1@gcr.gr (Θέμα: Δικηγόρος ΕΣΠ Αθήνα ή/και Δικηγόρος ΕΣΠ Θεσσαλονίκη) βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (έως 2 σελίδες), στην οποία να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν αίτηση για τη θέση και θεωρούν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα έως την 27/01/2016

Υποψήφιοι που είχαν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία για τη πρόσληψή τους στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του ΕΣΠ για τη κάλυψη θέσεων παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και για τη θέση αυτή, με σχετικό μήνυμα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή συνοδευτικών εγγράφων, εκτός και αν επιθυμούν τη γνωστοποίηση νεώτερων στοιχείων. 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αναζητεί κοινωνικούς λειτουργούς, άμεσα διαθέσιμους, για απασχόληση σε Αθήνα (Αττική) και Θεσσαλονίκη, σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν (με δράσεις και εκτός γραφείου της οργάνωσης) και με αντικείμενο την παροχή κοινωνικής συνδρομής σε νεοεισερχόμενους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο. 

Οι θέσεις προβλέπονται ως μερικής ή πλήρους απασχόλησης. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

- Πτυχίο κοινωνικής εργασίας 

- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

- Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet) 

- O μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή άλλος τίτλος σπουδών σε συναφή θέματα καθώς και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στο gcr1@gcr.gr (Θέμα: Κοινωνικός Λειτουργός ΕΣΠ Αθήνα ή/και Κοινωνικός Λειτουργός ΕΣΠ Θεσσαλονίκη) βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (έως 2 σελίδες), στην οποία να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν αίτηση για τη θέση και θεωρούν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα έως την 27/01/2016

Ιστοσελίδα Οργάνωσης


Πηγή: careerinprogress.gr