Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Leroy Merlin
22/1/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Leroy Merlin

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(RDRH_01_2016)

Ο ρόλος

 • Σχεδιάζετε, παρακολουθείτε και υλοποιείτε τα πλάνα ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης της εταιρείας μας
 • Συμβάλετε στη δημιουργία Στρατηγικής Ανάπτυξης & Talent management
 • Φροντίζετε για τον προγραμματισμό και υλοποίηση των πλάνων ανάπτυξης στα καταστήματα και στα κεντρικά
 • Σχεδιάζετε και υλοποιείτε τα πλάνα ενσωμάτωσης των στελεχών στο νέο ρόλο τους μετά από εσωτερική προαγωγή
 • Αναλύετε τα reports των εργασιακών συμπεριφορών, βγάζετε συμπεράσματα και προτείνετε πλάνα δράσης
 • Οργανώνετε τα ετήσια Development days (ατζέντα, reporting με ποιοτική ανάλυση)
 • Οργανώνετε τα Development centers (ατζέντα, επιλογή αξιολογητών και ασκήσεων) και αναλύετε τα αποτελέσματα τους


Το προφίλ :

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε τμήμα Training & Development
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Γαλλικών (επιθυμητή)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ


Εργασιακές Συμπεριφορές:

 • Καθοδήγηση και Ανάπτυξη Ανθρώπων
 • Πειθώ και Επιρροή
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Επικοινωνία
 •  Προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα


Αποστολή Βιογραφικού