Ευκαιρία καριέρας στο Skroutz
26/1/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία καριέρας στο Skroutz

Το Skroutz επιθυμεί να προσλάβει Senior Accountant για τη στελέχωση του λογιστηρίου της εταιρείας.

Ο/Η Senior Accountant του Skroutz θα ασχολείται με:

 • Την εμπορική διαχείριση και την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών. 
 • Τις συμφωνίες υπολοίπων πελατών, προμηθευτών και τραπεζών. 
 • Την υποβολή και παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων της εταιρείας σύμφωνα με την φορολογική, ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. 
 • Τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού και την αποστολή καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 • Τη σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας. 
 • Τις εργασίες κλεισίματος Χρήσης. 
 • Τη σύνταξη οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση.


REQUIREMENTS

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης. 
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστήριο Ανώνυμων Εταιρειών. 
 • Γνώση φορολογικής/εργατικής/ασφαλιστικής νομοθεσίας και μηχανογραφημένης λογιστικής. 
 • Γνώση μισθοδοσίας και απογραφών. 
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας καθώς και MS Office ( Outlook, Word, Excel) και internet applications 
 • Επιθυμητή γνώση προγράμματος ERP SoftOne. 
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
 • Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης, οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.


BENEFITS

 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας 
 • Πρωινό & μεσημεριανό γεύμα 
 • Συνεχώς εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη τεχνικού ενδιαφέροντος 
 • Μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον με open space φιλοσοφία 
 • Κάλυψη ομαδικών δραστηριοτήτων


Apply