Προκήρυξη 2 υποτροφιών σε φοιτητές για συμμετοχή στο EUropa.S. 2016
29/1/2016 Υποτροφίες  
Προκήρυξη 2 υποτροφιών σε φοιτητές για συμμετοχή στο EUropa.S. 2016

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο EUropa.S. 2016, τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος, για 7η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά, στις 22 – 25 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. με την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ αποκορύφωμα της διοργάνωσής του αποτελεί η υποστήριξη στη δράση του Επιτρόπου για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, κου. Tibor Navracsics.

Επιπροσθέτως, υποστηρικτής της δράσης είναι και ο Ευρωβουλευτής με «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» κος. Μιλτιάδης Κύρκος. Παράλληλα, το EUropa.S. διοργανώνεται με την έμπρακτη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Κοσμητείας της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς επίσης και άλλων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στη φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι ρόλων» που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της Ε.Ε., Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις 4 ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ενώ γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

Η «οικογένεια» του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 6 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 1.900 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη με επισκέψεις των βραβευθέντων συμμετεχόντων στις Βρυξέλλες. Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2016 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομοίωσης αυτών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Συνέδριο μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο EUropa.S. μπορείτε να βρείτε στο εδώ ή επικοινωνώντας με τους διοργανωτές στο europas.irtea@gmail.com .