83 θέσεις για υποτροφίες στο εξωτερικό
8/2/2016 Υποτροφίες  
83 θέσεις για υποτροφίες στο εξωτερικό

83 θέσεις για υποτροφίες 2016 στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέσεις – Υποτροφίες 2016 εξωτερικού
 • Επιστήμες Μηχανικών (16 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (10 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Νομικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Ζωής (8 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (28 θέσεις)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Ιατρική Επιστήμη (4 θέσεις)

Περσσότερες πληροφορίες εδώ.