Υποτροφίες 2016 για το EUropa.S. από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ
15/2/2016 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2016 για το EUropa.S. από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες 2016 σε φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο EUropa.S. 2016, τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος, για 7η συνεχόμενη χρονιά, στις 22-25 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., με την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ αποκορύφωμα της διοργάνωσής του αποτελεί η υποστήριξη στη δράση του Επιτρόπου για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, κ. Tibor Navracsics. Επιπροσθέτως, υποστηρικτής της δράσης είναι και ο Ευρωβουλευτής με «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» κ. Μιλτιάδης Κύρκος.

Παράλληλα, το EUropa.S. διοργανώνεται με την έμπρακτη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Κοσμητείας της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς επίσης και άλλων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στη φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι ρόλων» που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της Ε.Ε., Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις 4 ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο.

Στόχος

Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ενώ γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

Η «οικογένεια» του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 6 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 1.900 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη με επισκέψεις των βραβευθέντων συμμετεχόντων στις Βρυξέλλες.

Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2016 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομοίωσης αυτών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο Συνέδριο μετά την επιτυχή παρακολούθησή του.

Πληροφορίες για το Συνέδριο EUropa.S.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο EUropa.S. στο www.europas.irtea.gr ή μέσω επικοινωνίας με τους διοργανωτές στο europas.irtea@gmail.com.

Οι υποτροφίες καλύπτουν το συμβολικό κόστος συμμετοχής των φοιτητών στην Προσομοίωση (45€). Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνει απευθείας από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στους διοργανωτές της Προσομοίωσης EUropa.S. για τους υποτρόφους. Σημαντική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να δηλώσει υποψηφιότητα για Υποτροφία, είναι να έχει υποβάλει αίτηση και να έχει καταβάλει το ποσό των 45€ στο λογαριασμό του EUropa.S. 2016, ώστε να θεωρείται ήδη συμμετέχοντας.

Δικαίωμα Υποβολής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές των παρακάτω Πανεπιστημίων:

  • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Νομική Σχολή, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών)
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού,
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών)
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)

 

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει, με βάση την Αριστεία, από Επιτροπή που συστήνεται από το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά και του EUropa.S.

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάταξη Αριστείας:

  • Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς ο Μέσος Όρος ή, εναλλακτικά, Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος με ευκρινή αναφορά του Μέσου Όρου.
  • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, μόνον ένα από κάθε ξένη γλώσσα και προσκόμιση του ανώτερου τίτλου σπουδών του κατόχου.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016.

Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα της δράσης επιλέγοντας το σύνδεσμο http://www.europas.irtea.gr/?page_id=3588.