Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
15/2/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με Έδρα την Αθήνα, ανακοίνωσε την πρόσληψη:

1. Εκατό (100) ατόμων κατηγορίας Π.Ε Ιατρών

2. Τετρακοσίων (400) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ Νοσηλευτών

Η Ανακοίνωση αφορά στην πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

Καταληκτική ημερομηνία αίτησης: 23-02-2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα (Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων) & Αίτηση