Yποτροφίες 2016 Erasmus + EMJMD
22/2/2016 Υποτροφίες  
Yποτροφίες 2016 Erasmus + EMJMD

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016 ΕRASMUS+ EMJMD

(Πρώτη πρόσκληση για αιτήσεις 1 Δεκεμβρίου 2015 – 29 Φεβρουαρίου 2016)


2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ CONSORTIUM

(Δεύτερη πρόσκληση για αιτήσεις 15 Απριλίου 2016 – 20 Ιουνίου 2016)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσοι φοιτητές επιλεγούν κατά την Πρώτη πρόσκληση, και δεν λάβουν υποτροφία Erasmus+ EMJMD, θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην λίστα κατάταξης της δεύτερης πρόσκλησης.

3. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


4. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Όλοι οι υποψήφιοι που επιλέγονται έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE.

 

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ERASMUS+ EMJMD

(Πρώτη πρόσκληση για αιτήσεις 1 Δεκεμβρίου 2015 – 29 Φεβρουαρίου 2016)
Οι υποτροφίες Erasmus + EMJMD απονέμονται στους πιο ταλαντούχους υποψήφιους, με βάση τη λίστα κατάταξης που καταρτίζει το Συμβούλιο Επιλογής του CLE.

 

ΠΟΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Φοιτητές από όλο τον κόσμο είναι επιλέξιμοι για υποτροφία Erasmus+ EMJMD, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ και τα επιπλέον κριτήρια που αναγράφονται παρακάτω.

Στις Χώρες του Προγράμματος (Χ.Π.) περιλαμβάνονται:

Οι 28 χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εστονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο ΚΑΙΙσλανδία, Λίχτενσταϊν, ΠΓΔΜ, Νορβηγία, Τουρκία.

Στις Συνεργαζόμενες Χώρες (Σ.Χ.) περιλαμβάνονται όλες οι υπόλοιπες χώρες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν τα έξοδα φοίτησης των φοιτητών (όπως δίδακτρα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και άλλα υποχρεωτικά έξοδα που συνδέονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο τμήμα), ένα ποσό για τα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης των φοιτητών και ένα επίδομα διαβίωσης για όλη την διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος CLE.

Συμμετοχή στα έξοδα φοίτησης (καταβάλλεται στο Consortium):

Με τον όρο «έξοδα φοίτησης», αναφερόμαστε σε υποχρεωτικά διοικητικά/λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα CLE (π.χ. για την βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια, δίδακτρα, ασφάλιση, κλπ.):

€ 6.000 > ανά έτος για υποψηφίους από Σ.Χ. € 3.000 > ανά έτος για υποψηφίους από Χ.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

– Οι φοιτητές με ιθαγένεια από Χ.Π. του Erasmus+ θεωρούνται φοιτητές Χ.Π.. Οι φοιτητές με ιθαγένεια από Σ.Χ., που δεν πληρούν τα κριτήρια των Σ.Χ. όπως καθορίζονται παρακάτω (όρος του 12μηνου), θεωρούνται φοιτητές Χ.Π.

– Οι φοιτητές με διπλή υπηκοότητα (από Σ.Χ. και από Χ.Π.) θα πρέπει να ορίσουν υπό ποια υπηκοότητα υποβάλλουν την αίτηση για υποτροφία.

Συμμετοχή στα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης (καταβάλλεται στον Φοιτητή):

€1.000 ανά έτος για κάτοχο υποτροφίας που κατοικεί σε Χ.Π. για έξοδα μετακίνησης.

€2.000 ανά έτος για έξοδα μετακίνησης + € 1.000 για έξοδα εγκατάστασης για κάτοχο υποτροφίας που κατοικεί σε Σ.Χ., η οποία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 4.000 χλμ από το συντονιστικό ίδρυμα (UNIBO, Ιταλία). 

€3.000 ανά έτος για έξοδα μετακίνησης + € 1.000 για έξοδα εγκατάστασης για κάτοχο υποτροφίας που κατοικεί σε Σ.Χ., η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4.000 χλμ ή άνω από το συντονιστικό ίδρυμα (UNIBO, Ιταλία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
– Tο consortium CLE θα ελέγξει τον τόπο διαμονής του υποψηφίου. Στο στάδιο των αιτήσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν έναπιστοποιητικό διαμονής (η χορήγηση του οποίου θα γίνει από τον τοπικό δήμο) και/ή ένα πιστοποιητικό από τον τόπο εργασίας, σπουδών ή κατάρτισής τους, η χορήγηση του οποίου θα γίνει από τον εκάστοτε εργοδότη ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και στα δύο έγγραφα θα πρέπει να δηλωθεί ο τόπος διαμονής του υποψηφίου τη χρονική στιγμή της αιτήσεως.

– Συμμετοχή στα έξοδα εγκατάστασης παρέχεται μόνο σε φοιτητές που διαμένουν σε Σ.Χ. (€ 1.000 για τη διετή διάρκεια σπουδών). Πρόκειται για ένα κίνητρο που έχει σκοπό να βοηθήσει στην κάλυψη πρόσθετων εξόδων που αφορούν την έκδοση visa, άδειας παραμονής, κλπ., όπως και έξοδα προσωρινής διαμονής κατά την άφιξη των φοιτητών στο ΑΕΙ της αρχικής ΧΠ υποδοχής, καθώς και για τις επόμενες μετακινήσεις τους.

Συμμετοχή σε έξοδα διαβίωσης (καταβάλλεται στον Φοιτητή):

€ 1.000 ανά μήνα καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος σπουδών CLE (23 μήνες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Συμμετοχή στα έξοδα διαβίωσης δεν παρέχεται σε: – κατόχους υποτροφιών για περιόδους παρακολούθησης του EMJMD κατά τις οποίες διαμένουν στη χώρα κατοικίας τους (σπουδές/έρευνα/εγκατάσταση /διατριβή)

– κατόχους υποτροφιών από Σ.Χ. για περιόδους παρακολούθησης του EMJMD που υπερβαίνουν τους 3 μήνες (που είναι ενδεικτικά ισότιμοι με 15 πιστωτικές μονάδες) διαμονής σε οποιαδήποτε Σ.Χ.

Ο αριθμός των προσφερόμενων υποτροφιών:
Ο αριθμός των υποτροφιών που εγκρίνονται από το EACEA για όλη την διάρκεια της οικονομικής περιόδου (εισαχθέντες 2016-18, 2017-19, 2018-20) είναι:

Συνεργαζόμενες Χώρες : 33 υποτροφίες / Χώρες του Προγράμματος: 10υποτροφίες / Ειδικές υποτροφίες EMJMD για φοιτητές από συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου:
9 υποτροφίες (Λατινική Αμερική >Bραζιλία, Μεξικό: 2 υποτροφίες / Eυρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ENI) Ανατολή > Aρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία: 7 υποτροφίες).


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια και τους όρους που παρατίθενται εδώ, παρακαλώ σημειώστε επίσης:

– Όρος του 12μηνου: Όσοι φοιτητές δεν είναι κάτοικοι ούτε έχουν ασκήσει την κύρια δραστηριότητά τους (σπουδές, κατάρτιση ή εργασία) για πάνω από 12 μήνες συνολικά κατά τα τελευταία 5 έτη σε μία Χ.Π., θα θεωρούνται φοιτητές Σ.Χ. Η πενταετής περίοδος αναφοράς για τον όρο του 12μηνου υπολογίζεται μετρώντας προς τα πίσω από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφία EMJMD που καθορίζεται από τα consortia.

– Οι υποτροφίες EMJMD καλύπτουν όλο τo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές πλήρους φοιτήσεως στα τμήματα του προγράμματος.

– Οι φοιτητές που έχουν ήδη λάβει υποτροφία EMJMD ή προηγούμενη υποτροφία για Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Πρόγραμμα Erasmus Mundus δεν είναι επιλέξιμοι για πρόσθετη υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος EMJMD.

– Οι φοιτητές που θα λάβουν υποτροφία EMJMD δεν μπορούν να λάβουνάλλη επιδότηση από την ΕΕκατά την διάρκεια των σπουδών τους στα πλαίσια του EMJMD.


– Μόνο έως 3 φοιτητές με την ίδια υπηκοότητα μπορούν να λάβουν υποτροφία.

– Κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση για 3 διαφορετικά προγράμματα EMJMD μόνο.


2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ CONSORTIUM

(Δεύτερη πρόσκληση για αιτήσεις 15 Απριλίου 2016 – 20 Ιουνίου 2016)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όσοι φοιτητές επιλεγούν κατά την πρώτη πρόσκληση, και δεν λάβουν υποτροφία Erasmus+ EMJMD, θα συμπεριληφθούν αυτόματα στην λίστα κατάταξης της δεύτερης πρόσκλησης.
Με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια, οι αιτούντες που θα τοποθετηθούν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης θα λάβουν μία έκπτωση 50% στο Κόστος Συμμετοχής για την περίοδο 2016/2018:

Οικονομική Στήριξη από το Consortium

Χώρα του Προγράμματος € 3.000

Συνεργαζόμενη Χώρα € 6.000

H δεύτερη πρόσκληση αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2016. Με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια, η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται αντίστοιχα με πληροφορίες για την ευρύτερη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ που μπορεί να παρέχει το CONSORTIUM.


3. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για να διευκολύνουμε τις προσπάθειες εξεύρεσης χρηματοδότησης των φοιτητών, οι αυτοχρηματοδοτούμενοι φοιτητές θα λάβουν μία επιστολή εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα CLE. Για πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με: lucia.manservisi@unibo.it


Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cle.unibo.it/site/el/borse-di-studio/