Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Famar ΑΒΕ
24/2/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Famar ΑΒΕ

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στον Άλιμο:

HSE ADMINISTRATOR (Κωδ. H&S_J_02_2016)

Η θέση αφορά πλήρης απασχόληση διάρκειας 10 μηνών.

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εντοπίζει κενά στις διαδικασίες που αφορούν τον τομέα ενασχόλησής του, προτείνει νέες ή αναθεωρεί παλαιές και επιβλέπει την εφαρμογή τους ώστε να διασφαλίσει ότι τηρούνται από όλους τους εργαζόμενους ώστε να τηρούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων
 2. Συμμετέχει στα audits των πελατών και στις επιθεωρήσεις από Δημόσιους Φορείς στα θέματα HS&E, παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις και παρακολουθεί την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών όπου ζητηθούν.
 3. Φροντίζει για την συμμόρφωση των εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας (π.χ. συνεργεία καθαρισμού, συντηρητών, κλπ.) με τις διαδικασίες HSE της εταιρείας.
 4. Συμμετέχει στις διερευνήσεις εργατικών ατυχημάτων, τηρεί στατιστικά στοιχεία και παρακολουθεί την υλοποίηση των διορθωτικών/προληπτικών ενεργειών ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
 5. Συμμετέχει στην οργάνωση των ομάδων έκτακτης ανάγκης, στην εκπαίδευσή τους και τις ασκήσεις (π.χ. εκκένωσης).


Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Προσφέρουμε

 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον


PACKAGING ENGINEER (Κωδ.:PEAL_02_2016)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος Συσκευασίας και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία και αναθεώρηση προδιαγραφών υλικών συσκευασίας που θα εξυπηρετούν τον πελάτη και θα βελτιστοποιούν την παραγωγή
 • Τεχνικός έλεγχος της μακέτας του πελάτη και εκτίμηση τυχόν παραγωγικών προσαρμογών
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση προτάσεων βελτίωσης προβληματικών υλικών
 • Ενημερώνει την αποθήκη για τον τρόπο παλετοποίησης των προϊόντων με στόχο την βελτιστοποίηση της ροής των προϊόντων
 • Επαφή με πελάτες και προμηθευτές
 • Διαχείριση συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης του εργοστασίου
 • Παρακολούθηση προόδου/στόχων και προτάσεις για αλλαγές


Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) θετικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση και ιδιαίτερα από βιομηχανικό περιβάλλον
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS-Office)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης έργου


Προσφέρουμε:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον


Production Shift Supervisor (3rd shift) Κωδ.: PRD_SS_02_16

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος Παραγωγής και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Παραγωγής στη βάρδιά του/της
 • Τήρηση του ημερήσιου / εβδομαδιαίου προγράμματος παραγωγής
 • Επίβλεψη της εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με την παραγωγική διαδικασία
 • Έλεγχος για τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού της παραγωγής
 • Τήρηση του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων
 • Βέλτιστη διαχείριση προσωπικού στη βάρδια του/της
 • Διασφάλιση HSE κανόνων και GMP πρακτικών


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Φαρμακοποιός
 • Εμπειρία 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος (ιδιαίτερα από φαρμακοβιομηχανία)
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS-Office)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων


Προσφέρουμε:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ