Θέσεις εργασίας στην εταιρεία APIVITA
1/3/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία APIVITA

 

1) Ζυγιστής/Παρασκευαστής

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

Η ποιοτική παραγωγή ημιέτοιμων προϊόντων (bulk) σύμφωνα με τις πρακτικές ορθής παραγωγής (GMP).

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Παραλαμβάνει τις Α΄ Ύλες από την Αποθήκη και προετοιμάζει (προζυγίζει) τις ποσότητες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την Παρασκευή του προϊόντος.
 • Τηρεί τα GMPs του χώρου, συμπληρώνει τα απαιτούμενα έντυπα (χαρτί ή/και ηλεκτρονικά) και διατηρεί το χώρο ευθύνης του εύτακτο και ασφαλή.
 • Χειρίζεται χειροκίνητο ή ηλεκτρικό παλετοφόρο όχημα, ζυγούς και αντλίες.
 • Κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης χειρίζεται Δοχείο Παραγωγής (Ανάμιξης) ώστε να παρασκευάσει το προϊόν, ακολουθώντας συγκεκριμένες Οδηγίες Παραγωγής, βάσει των προδιαγραφών Ποιότητας, σε Ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
 • Ανάλογα τις ανάγκες της Παραγωγής, μπορεί να εργάζεται στους χώρους Ζυγιστηρίου, Παρασκευαστηρίου, Βοτάνων, Πλυντηρίου, Συσκευασίας ή σε άλλες βοηθητικές εργασίες.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΤΕΙ , ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε παρασκευή καλλυντικών, φαρμάκων, τροφίμων ή άλλων προϊόντων, σε βιομηχανικό περιβάλλον σε τμήμα Παραγωγής.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού μηχανημάτων.
 • Προσωπική υγιεινή – Εργασία σε χώρους υψηλών GMP.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας & χρήση Η/Υ.
 • Οικολογική συνείδηση και ομαδικό πνεύμα.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και εμπλουτισμού καθηκόντων.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις με εταιρικό λεωφορείο.
 • Διαρκής συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

2) Χειριστής γραμμής / Συσκευαστής

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

Ο /η κάτοχος της θέσης συμμετέχει στην οργανωμένη λειτουργία της γραμμής παραγωγής στο βιοκλιματικό εργοστάσιο.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο /η κάτοχος της θέσης:

 • Παραλαμβάνει τα υλικά συσκευασίας από την αποθήκη και χειρίζεται τη γραμμή για τη συσκευασία του προϊόντος.
 • Τηρεί τα GMPs του χώρου, συμπληρώνει τα απαιτούμενα έντυπα (χαρτί ή/και ηλεκτρονικά) και διατηρεί το χώρο ευθύνης του εύτακτο και ασφαλή.
 • Πραγματοποιεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να συσκευάζονται εντός βάρδιας οι προγραμματισμένες ποσότητες, βάσει των προδιαγραφών ποιότητας σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
 • Χειρίζεται χειροκίνητο ή ηλεκτρικό παλετοφόρο όχημα, ζυγούς, αντλίες και τα panels χειρισμού της γραμμής.
 • Συντονίζει το πλήρωμα της γραμμής και συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα Παραγωγής.
 • Ανάλογα τις ανάγκες της Παραγωγής και κατόπιν εκπαίδευσης, μπορεί να εργαστεί στους χώρους Ζυγιστηρίου, Παρασκευαστηρίου, Βοτάνων, Πλυντηρίου ή σε άλλες βοηθητικές εργασίες.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΤΕΙ , ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης.
 • Εμπειρία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε παρασκευή καλλυντικών, φαρμάκων, τροφίμων ή άλλων προϊόντων σε βιομηχανικό Ππεριβάλλον σε τμήμα Παραγωγής.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού μηχανημάτων.
 • Εργασία σε χώρους υψηλών GMP.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας & χρήση Η/Υ.
 • Οικολογική συνείδηση και ομαδικό πνεύμα.
 • Συνέπεια – υπευθυνότητα.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και εμπλουτισμού καθηκόντων.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις με εταιρικό λεωφορείο.
 • Διαρκής συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

AΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ