Θέση εργασίας στον όμιλο Μέτρο
10/3/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στον όμιλο Μέτρο

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση επιθυμούμε να προσλάβουμε Μηχανικό Λογισμικού (Κωδικός Θέσης: MCS06) για το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού καταστημάτων

Βασικά καθήκοντα:

Ανάπτυξη κάθετων λύσεων / εφαρμογών λιανεμπορίου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι
 • Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον MS Access, Microsoft .Net, WEB
 • Εμπειρία σε Development, Analysis & Design εφαρμογών Λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Microsoft SQL Server, Sybase ή MySQL)
 • Visual Studio 2008 & 2010
 • Πολύ καλή γνώση των Visual Basic, C#, .ΝΕΤ, ASP.ΝΕΤ
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Γνώση των Java, XML, Javascript, Jquery
 • Γνώση Εμπορικής – Οικονομικής διαχείρισης εταιρειών

Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές των Καταστημάτων της ΜΕΤΡΟ, πλήθος καινοτόμων έργων σε WEB περιβάλλον και δεν ασχολείται με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα πακέτα λογισμικού. Πρόκειται δηλαδή για δημιουργική απασχόληση και όχι για απασχόληση ρουτίνας.

Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος πατήστε εδώ.