Θέση εργασίας στην Power Health
11/3/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Power Health

H POWER HEALTH HELLAS AEBE

Από το φαρμακείο της Φύσης στο Φαρμακείο της Γειτονιάς

H κορυφαία Εταιρία Φυσικών Προϊόντων Υγείας στην Ελλάδα

Ζητά να προσλάβει

New Product Development & Regulatory Affairs Manager

(Χημικός, Βιοχημικός, Βιολόγος, Φαρμακοποιός)

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων από την έρευνα και την κατάθεση προτάσεων νέων προϊόντων στην Ανώτατη Διοίκηση μέχρι και την επιτυχημένη έγκριση και κυκλοφορία τους. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης των υφιστάμενων προϊόντων, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση των νέων προϊόντων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τέλος, θα είναι υπεύθυνος για την επιστημονική ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων μερών, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Μέριμνα και ευθύνη για την στρατηγική ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων, καινοτόμων και εμπορικά επιτυχημένων προϊόντων που πληρούν τo σύνολο των νομικών προδιαγραφών και προσφέρουν δυνητικές ευκαιρίες ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Συντονισμός και οργάνωση του Επιστημονικού Τμήματος της εταιρείας και συνεργασία με όλες τις λειτουργικές μονάδες.
 • Διασφάλιση της νομιμοποίησης των προϊόντων.
 • Εποπτεία της επιστημονικής υποστήριξης της εταιρείας, καθώς και της επιστημονικής εκπαίδευσης στελεχών, συνεργατών και πελατών τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.
 • Διαχείριση του συστήματος ελέγχου ποιότητας προϊόντος.
 • Συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και τάσεων στην αγορά του συμπληρώματος διατροφής, καθώς και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 έτη σχετικής προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητά από τον κλάδο των καταναλωτικών OTC προϊόντων.
 • Πτυχίο ΑΕΙ (με κατεύθυνση Χημικού/Βιοχημικού/Βιολόγου/Φαρμακοποιού). Μεταπτυχιακός ττίτλος στο Management θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διεπαφής με την Ανώτατη Διοίκηση, συναδέλφους, πελάτες και προμηθευτές.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων και στη διαχείριση ομάδας.
 • Επαγγελματική συνέπεια και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Ms Office.

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Πρόσθετη ασφάλεια υγείας και ζωής.
 • Κινητό τηλέφωνο, laptop.
 • Δυνατότητα για μια επιτυχημένη καριέρα στον πιο αναπτυσσόμενο κλάδο υγείας.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό (NPD/01) εδώ.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.