Σεμινάριο «Οικονομική διαχείριση για βιωσιμότητα και ανάπτυξη» στην Ελληνοαμερικανική Ένωση
16/3/2016 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάριο «Οικονομική διαχείριση για βιωσιμότητα και ανάπτυξη» στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Στις 21 Μαρτίου 2016 ξεκινά στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το σεμινάριο «Οικονομική διαχείριση για βιωσιμότητα και ανάπτυξη».

Το σεμινάριο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων και τους παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις και τα πρακτικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και δυσκολίες και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη και κερδοφορία.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα, περιλαμβάνει παραδείγματα και ανάλυση αυθεντικών περιπτώσεων και είναι χωρισμένο σε τέσσερις τετράωρες συναντήσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Χρηματοοικονομικά Μικρών Επιχειρήσεων

1. Προβλεπτικά εργαλεία
2. Έλεγχος της απόδοσης της επιχείρησης
3. Τεχνικές επενδυτικού σχεδιασμού για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
4. Business Plan

  • Χρηματοδότηση Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων

1. Χρηματοδοτικά εργαλεία

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680038 ή 21036800006 ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση training@hau.gr.