Θέση εργασίας στην εταιρεία Κρι Κρι
17/3/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Κρι Κρι

Ενεργές αγγελίες για θέσεις εργασίας στην Κρι Κρι.

Συγκεκριμένα: Επιθεωρητής Πωλήσεων Παγωτού (Σέρρες)

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη πελατολογίου
 • Διαχείριση παροχών και εκπτώσεων
 • Διαχείριση και εποπτεία δικτύου διανομής
 • Εποπτεία αντιπροσώπων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση στο κλάδο των τροφίμων κρίνεται απαραίτητη
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων OFFICE
 • Ηλικία μέχρι 33 ετών
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.