Θέση εργασίας σε διαφημιστική εταιρεία μέσω της Career In Progress
18/4/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας σε διαφημιστική εταιρεία μέσω της Career In Progress

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό Συνεργάτη της, Διαφημιστικής Εταιρείας στην Αθήνα, ζητά να καλύψει θέση Client Service.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση πελατών below the line, digital & social media.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε λειτουργία γραφείου Τύπου, γραμματειακή υποστήριξη σε Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρίες επικοινωνίας, διαχείριση social media & project management.
  • Πτυχίο A.E.I., ή αντίστοιχο τίτλο εξωτερικού στην Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Marketing, Business Administration.
  • Ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες.
  • Ικανότητες προγραμματισμού, ελέγχου & συνέπειας προγράμματος υποχρεώσεων και πολλαπλής διαχείρισης εργασιών.
  • Άριστη γνώση MS Office, ελληνικής & αγγλικής γλώσσας.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα μπορεί να ξεχωρίσει μέσα από τις οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του και από το ομαδικό του πνεύμα.

Παρακαλούμε αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα στο jobs@careerinprogress.gr, συμπληρώνοντας τον κωδικό (Cl_Service)