Υποτροφίες 2016 για την εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας
21/4/2016 Υποτροφίες  
 Υποτροφίες 2016 για την εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας

Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε δύο Έλληνες φοιτητές για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2016-2017 εκ μέρους του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, είναι οι εξής:

  1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή να είναι ακόμη φοιτητής.
  2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει κάποια γνώση στην Αραβική Γλώσσα ή να διδάσκεται την Αραβική Γλώσσα.

 

Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξετάσεις αξιολόγησης των γνώσεών του στην Αραβική γλώσσα για την ένταξή του στο κατάλληλο επίπεδο.

Στο τέλος του οκταμήνου ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αραβικής Γλωσσομάθειας, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια της εκπαίδευσης και ο βαθμός αποφοίτησής του.

Ο υποψήφιος λαμβάνει το ποσό των 255 λιρών Αιγύπτου μηνιαίως αν μείνει στη φοιτητική εστία ή 300 λιρών Αιγύπτου αν ενοικιάσει δικό του χώρο.

Ο υποψήφιος καλείται να καλύψει τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και της διατροφής του στην Αίγυπτο.

Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, το οποίο θα επικυρώσει από το Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας.
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού γέννησης.
  • Αντίγραφο του Διαβατηρίου.
  • Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιατρό.
  • 6 φωτογραφίες διαβατηρίου.
  • Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Μαϊου 2016.

Οι αιτήσεις των Ελλήνων υποψηφίων θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με κούριερ στη διεύθυνση του Μορφωτικού Κέντρου [(Πανεπιστημίου 6 – Αθήνα 10671) – 3ος όροφος, τηλ. 210-3632824, e-mail: culceneg@otenet.gr

Από την πλευρά του το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα θα τις αποστείλει στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες στην διεύθυνση του Μορφωτικού Κέντρου: Πανεπιστημίου 6-Αθήνα Τ.Κ. 10671-3ος όροφος, τηλ. 2103632824, email: culceneg@otenet.gr