Θέση εργασίας στην iSquare
31/5/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην iSquare

Η iSquare, ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest Group επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Assistant Accountant – (σύμβαση ορισμένου χρόνου) (κωδ. ΑΑ/05.16)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στη Λογιστήριο της iSquare και θα είναι υπεύθυνος/η για:

  • Την υποστήριξη του μηχανογραφημένου λογιστηρίου της εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με Οικονομική κατεύθυνση
  • ΜΒΑ ή Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης

Η Εταιρεία προσφέρει: Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο email: career@isquare.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών.