Θέση εργασίας στην εταιρεία Κρι Κρι
3/6/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Κρι Κρι

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

Brand Manager

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό του συνολικού Marketing & Trade Plan των προϊόντων της εταιρίας
 • Φροντίζει για την αποτελεσματική υλοποίηση του πλάνου Marketing της εταιρίας
 • Συμμετέχει στην υλοποίηση και παρακολούθηση των ενεργειών του Trade Marketing Plan της εταιρίας
 • Παρακολουθεί και αναλύει τις απαιτήσεις της αγοράς συμμετέχοντας στη δημιουργία νέων προϊόντων (NPD)
 • Συμμετέχει στο καθορισμό και στη τήρηση του budget και δημιουργεί reports πωλήσεων, κλπ
 • Φροντίζει για αποτελεσματική επικοινωνία με το Τμ. Πωλήσεων, συνεργάτες, κλπ για την επίτευξη των στόχων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση σε εταιρίες F.M.C.G. κρίνεται απαραίτητη
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με κατεύθυνση Marketing ή Management
 • Απόφοιτος Σχολής Marketing επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στο συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση πλάνων Marketing & Trade Activities στο τομέα των S/M
 • Εμπειρία στη δημιουργία νέων προϊόντων και παραγωγών προ ιοντικών διαφημίσεων
 • Δεξιότητες και γνώση στην ανάλυση και αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων
 • Εμπειρία και δεξιότητες σε budgeting and reporting στοιχείων πωλήσεων καθώς και αποτελεσμάτων από εταιρείες έρευνας αγοράς
 • Στρατηγική και Δημιουργική σκέψη, καθώς και Ικανότητα καλής επικοινωνίας, αναπτύσσοντας το Team Work spirit
 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση σε ERP θα εκτιμηθεί)
 • Γνώση των SOCIAL & NEW MEDIA
 • Ικανότητα να αναπτύσσει συνεχώς ιδέες και να λειτουργεί σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον
 • Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά εκτός Αττικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ηλικία μέχρι 35 ετών
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρρες ή στο FAX 23210-68311 ή εδώ

Υπόψη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων