Θέσεις εργασίας στην Astra Airlines
13/6/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Astra Airlines

H Astra Airlines ζητά άτομα για τη στελέχωση του τμήματος εξυπηρέτησης επιβατών στον Αερολιμένα Κοζάνης:

Υπαλλήλους εξυπηρέτησης επιβατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση αγγλικών·Γνώση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας , σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/06/2016 στο e-mail: career@astra-airlines.gr με την ένδειξη KZI-ΕΞ.

Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου·Άδεια χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας , σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.

Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/06/2016 στο e-mail: career@astra-airlines.gr με την ένδειξη KZI-ΧΡ.

Εργάτη Φορτοεκφορτωτή

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας , σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.

Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/06/2016 στο e-mail: career@astra-airlines.gr με την ένδειξη KZI-ΕΡ.

H Astra Airlines ζητά άτομα για τη στελέχωση του τμήματος εξυπηρέτησης επιβατών στον Αερολιμένα Καστοριάς:

Υπαλλήλους εξυπηρέτησης επιβατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου·Γνώση αγγλικών
 • Γνώση Η/Υ·Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας , σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/06/2016 στο e-mail: career@astra-airlines.gr με την ένδειξη KSO-ΕΞ.

Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείο·Άδεια χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας , σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.

Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/06/2016 στο e-mail: career@astra-airlines.gr με την ένδειξη KSO-ΧΡ.

Εργάτη Φορτοεκφορτωτή

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας , σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/06/2016 στο e-mail: career@astra-airlines.gr με την ένδειξη KSO-ΕΡ.