Σεμινάριο «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων» στη Θεσσαλονίκη από την ελληνοαμερικανική ένωση
14/6/2016 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάριο «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων» στη Θεσσαλονίκη από την ελληνοαμερικανική ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση επεκτείνει τις δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης στη Β. Ελλάδα και προσφέρει στις 29 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, το σεμινάριο «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων».

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών, διεξάγεται στα Ελληνικά και βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις πρακτικές πτυχές της εξαγωγικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν διεθνείς προοπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα τους.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο καλύπτει:

  • Κατηγορίες προϊόντων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους
  • Εργαλεία εύρεσης πελατών
  • Επιλογή αγορών-στόχων
  • Τιμολογιακή πολιτική και όρους πληρωμής
  • Συμβόλαια και διαπραγματεύσεις

Το σεμινάριο βασίζεται σε παραδείγματα και πραγματικές περιπτώσεις εξαγωγών. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ελληνοαμερικάνικης ένωσης εδώ.

Επικοινωνία: Τηλ: 2310557633, email: training@hau.gr.