Θέση εργασίας στην SiEBEN
17/6/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην SiEBEN

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Η SiEBEN επιθυμεί να προσλάβει Business Software Junior Consultant για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση mobile λύσεων που αναπτύσσει (οικογένεια προϊόντων PocketBiz).

Κύριες Υπευθυνότητες / Αρμοδιότητες:

 • Αναλύει και καταγράφει τις ανάγκες του πελάτη που θα καλυφθούν από τη λύση της εταιρείας.
 • Εγκαθιστά και παραμετροποιεί τις εφαρμογές, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πελάτη εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού πλαισίου και κατά το βέλτιστο δυνατό και προδιαγεγραμμένο τρόπο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή απομακρυσμένα από τα γραφεία της εταιρείας.
 • Αποστέλλει προδιαγραφές στο τμήμα development, ώστε να υλοποιηθούν νέες δυνατότητες.
 • Συγκεντρώνει δεδομένα από διαφορετικά συστήματα (ERP/CRM/SAP/Sharepoint/Excel).
 • Δημιουργεί Reports χρησιμοποιώντας τα προκαθορισμένα εργαλεία από το τμήμα (αναφορές, γραφήματα και κύβους ανάλυσης) για τα στοιχεία που συλλέγονται από την υλοποιηθείσα λύση.
 • Πραγματοποιεί Δοκιμές και κάνει debugging, εφόσον απαιτείται, στο λογισμικό.
 • Υποστηρίζει τεχνικά, αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα (troubleshooting).
 • Εκπαιδεύει τους τελικούς χρήστες.
 • Δημιουργεί εγχειρίδια (manual) για τελικούς πελάτες σε custom εγκαταστάσεις.
 • Καταγράφει και ενημερώνει το τμήμα support για τυχόν αποκλίσεις / διαφοροποιήσεις στην υλοποίηση από τον προδιαγεγραμμένο τρόπο.
 • Γράφει κώδικα σε SQL Server και βελτιστοποιεί κώδικα SQL Server άλλων συμβούλων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης με αντικείμενο την Πληροφορική
 • Πολύ καλή γνώση Σχεσιακών βάσεων δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση t-SQL και SQL Server (Transact Sql)
 • Γενικές γνώσεις λειτουργίας λογιστηρίου και τμήματος πωλήσεων μίας εμπορικής επιχείρησης
 • Αγγλικά
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό σε Πληροφορικά Συστήματα
 • Γνώση javascript, VBscript
 • Microsoft SQL Server Tools (Reporting services, Analysis Services, Integration services, κύβοι ανάλυσης και data mining)
 • Βασικές δικτυακές γνώσεις (firewalls, IP forwarding)
 • Γνώση λειτουργικού συστήματος Windows phone, Android και Ios

Αποστολή Βιογραφικού