Θέση εργασίας στα Public
17/6/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στα Public

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα του στη Λευκωσία:

Service Technician
(Κωδ.Θέσης: SGR/0514 Tech_HY)

Αρμοδιότητες:

 • Ενδελεχή έλεγχο, διάγνωση σφαλμάτων, και επισκευή συσκευών (laptops, desktops, tablets και κινητά τηλέφωνα).
 • Εγκατάσταση και αναβάθμιση Software και Hardware.
 • Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.
 • Επίτευξη μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία.
 • Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών).

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2 - 3 χρόνια σε ανάλογη θέση.
 • Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολλέγιο/ ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικός Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου.
 • Άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης/εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής.
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software και Hardware.
 • Εμπειρία σε λογιστική διαχείριση αποθεμάτων και ERP/CRM (πχ. SAP) προγραμμάτων.
 • Καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer).
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με προσανατολισμό στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αποφασιστικότητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοπαρακίνησης.
 • Σωστή διαχείριση χρόνου, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματος.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και διαθέτετε τα παραπάνω προσόντα, κάντε τώρα την αίτηση σας ακολουθώντας το link «Αποστολή Βιογραφικού». Επιλέξτε τον κωδικό της θέσης SGR/0514 Tech_HY και συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα σημειώνοντας στις «γενικές πληροφορίες» ως επιθυμητή περιοχή τη Λευκωσία.

Αποστολή Βιογραφικού