Υποτροφίες 2016: 104 θέσεις εξωτερικού
24/6/2016 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2016: 104 θέσεις εξωτερικού

104 θέσεις για υποτροφίες 2016 στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 24 Ιουνίου και κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • Επιστήμες Μηχανικών (16 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (6 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Επιστήμες Επικοινωνίας (1 θέση)
 • Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
 • Επιστήμες Ζωής (28 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (4 θέσεις)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Θετικές Επιστήμες (26 θέσεις)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 θέσεις)
 • Ιατρική Επιστήμη (7 θέσεις)
 • Επιστήμες Διοίκησης (3 θέσεις)
 • Υπόλοιπες Επιστήμες (1 θέση)

Πληροφορίες για τις υποτροφίες 2016:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε εδώ.