Θέση εργασίας στην Elbisco
1/7/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Elbisco

Η ELBISCO, ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς στο χώρο των τροφίμων με τις γνωστές μάρκες Elite, Allatini, Kris Kris και διακεκριμένος με το αργυρό μετάλλιο από τον οργανισμό του Investors in People, ζητά να προσλάβει:

Sales Analyst

Περιοχή: Πικέρμι Αττικής

Περιγραφή Θέσης:

Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων των πωλήσεων, η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης σε όλες τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Πωλήσεων της εταιρείας.

Καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Παρέχει επαρκή και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Πωλήσεων.
 • Συντονίζει και ελέγχει τις διαδικασίες στοχοποίησης.
 • Συντονίζει και ελέγχει τις διαδικασίες του budget:
  - Ελέγχει τα έξοδα του τμήματος και αναφέρει τυχόν παρεκκλίσεις από το budget.
  - Παρακολουθεί το budget των πωλήσεων ανά πελάτη/ κατηγορία προϊόντος.
 • Αναλύει τα δεδομένα του Marketing (έρευνες Nielsen, κ.λ.π.)
 • Συντάσσει και αναλύει reports, με στόχο την αύξηση των δεικτών των πωλήσεων:
  - Ειδικά reports.
  - Πωλήσεις μηνός ανά κατηγορία σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και με budget.
 • Οργανώνει και ελέγχει τη διαχείριση της πελατειακής βάσης των δρομολογίων και των επισκέψεων των στελεχών της διεύθυνσης των Πωλήσεων.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη παροχή των απαραίτητων εργαλείων εργασίας προς τους εργαζόμενους του τμήματος πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα και ιδιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ.
 • 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ.
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.

Αποστολή Βιογραφικού