Θέση εργασίας στην Watt+Volt
4/7/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Watt+Volt

Η WATT+VOLT είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, το όραμα της WATT+VOLT είναι να βρίσκεται πάντα σε θέση να προσφέρει σε κάθε Έλληνα καταναλωτή, καινοτομικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον και εφόδια την υψηλή τεχνολογική υποδομή και την τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο πλαίσιο δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η WATT+VOLT αναζητά για την στελέχωση του τμήματος Collection:

Collection Supervisor (κωδ. CS0716)

Ο Ρόλος:

O Collection Supervisor είναι υπεύθυνος την ευθυρμή λειτουργία του τμήματος εισπράξεων και την αποτλεσματική διαχείριση της ομάδας με στόχο την δέσμευση των πελατών και επίτευξη στόχου εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και συντονισμός των καθημερινών εργασιών της ομάδας εισπράξεων για την επίτευξη των στόχων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν συμφωνηθεί.
 • Συμμετοχή στον καθορισμό του πλάνου του τμήματος σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση.
 • Καθοδήγηση, ανάπτυξη, παρακίνηση της ομάδας εισπράξεων και παρακολούθηση της απόδοσης του τμήματος.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των μελών της ομάδας, εντοπισμος αναγκών εκπαίδευσης και δημιουργία πλάνου βελτίωσης.
 • Παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσματικότητας του τμήματος και δημιουργία σχετικών αναφορών.
 • Διασφάλιση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρίας και ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγές.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον τηλεφωνικού κέντρου. Εμπειρία στο κλάδο της ενέργειας θα συνεκτιμηθεί.
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυναμισμός, ευελιξία, αποφασιστικότηα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης ομάδας.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Bonus παραγωγικότητας.
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.
 • Δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση το προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους εργαζομένους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους έως τις 15/07/2016.

Αποστολή Βιογραφικού