Θέσεις εργασίας στα Leroy Merlin
7/7/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στα Leroy Merlin

Διευθυντής Τμήματος
Καταστήματος Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος:

 • Σχεδιάζετε, συντονίζετε και υλοποιείτε την εμπορική δραστηριότητα για τα τμήματα ευθύνης σας βάσει της τρέχουσας εμπορικής νομοθεσίας (οικονομική διαχείριση, διαθεσιμότητα προϊόντων, τιμολογιακή πολιτική, εμπορικές ενέργειες και προσφορές, στόχοι πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών).
 • Είστε υπεύθυνος για τη λειτουργία των ομάδων (βάρδιες, ωράρια…), την ενσωμάτωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ομάδων σας, την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχουν στους πελάτες, την καθοδήγηση και την αξιολόγησή τους.
 • Είστε μέλος της Διοικητικής ομάδας του καταστήματος με πλήρη ρόλο σε αρμοδιότητες υπευθύνου υπηρεσίας καταστήματος, σχεδιασμού στόχων και προϋπολογισμού, αξιολόγησης αναγκών και διαχείριση πόρων (ανθρώπινων πόρων, κεφαλαίων και προϊόντων).

Είστε άνθρωπος του εμπορίου με έντονο επιχειρηματικό πνεύμα και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών; Σας αρέσει να συντονίζετε ομάδες, να καθοδηγείτε και να αναπτύσσετε τους συνεργάτες σας; Ψάχνετε για μία εταιρεία όπου μπορείτε να αναπτύξετε την αυτονομία και την πρωτοβουλία σας ενώ συνεργάζεστε με ομάδες σε σημαντικά projects;

Το προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου σε διοικητική θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

Η Εταιρεία Leroy Merlin ανήκει στο γαλλικό όμιλο ADEO που έχει 87.000 συνεργάτες και 1.035 καταστήματα σε 12 χώρες παγκοσμίως. Είναι ο 1ος όμιλος στην Ευρώπη και ο 3ος στον κόσμο στην αγορά «Φτιάξτο μόνος σου» (Do It Yourself). Στην Ελλάδα, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, αναζητάμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές θέσεις ενός πολυεθνικού δυναμικού περιβάλλοντος.

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος Κουζίνας – Τακτοποίησης
Καταστήματος Αεροδρομίου

Ο ρόλος:

 • Συντονίζετε και υλοποιείτε την εμπορική δραστηριότητα για το τμήμα σας βάσει της τρέχουσας εμπορικής νομοθεσίας (διαθεσιμότητα προϊόντων, εμπορικές ενέργειες και προσφορές, ανάλυση ανταγωνισμού, στόχοι πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών).
 • Συντονίζετε τη λειτουργία της ομάδας σας (βάρδιες, ωράρια…), την ενσωμάτωση και εκπαίδευσή της, την ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχει στους πελάτες και την καθοδήγηση της.
 • Συνεργάζεστε στενά με τον Διευθυντή Τμήματος για να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και της ομάδας σας.

Είστε άνθρωπος του εμπορίου με έντονο επιχειρηματικό πνεύμα και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών; Σας αρέσει να συντονίζετε ομάδες, να καθοδηγείτε και να αναπτύσσετε τους συνεργάτες σας; Ψάχνετε για μία εταιρεία όπου μπορείτε να αναπτύξετε την αυτονομία και την πρωτοβουλία σας ενώ συνεργάζεστε με ομάδες σε σημαντικά projects.

Το προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε καταστήματα λιανεμπορίου ή εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα με είδη κατοικίας.
 • Απαραίτητη η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων κουζίνας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις.
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.

Προσφέρουμε:

 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία.
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Επιπλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η Εταιρεία Leroy Merlin ανήκει στο γαλλικό όμιλο ADEO που έχει 87.000 συνεργάτες και 1.035 καταστήματα σε 12 χώρες παγκοσμίως. Είναι ο 1ος όμιλος στην Ευρώπη και ο 3ος στον κόσμο στην αγορά «Φτιάξτο μόνος σου» (Do It Yourself). Στην Ελλάδα, με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, αναζητάμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές θέσεις ενός πολυεθνικού δυναμικού περιβάλλοντος.

Αποστολή Βιογραφικού