Σεμινάριο Βελτίωσης Παραγωγικότητας Στελεχών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την AQS
8/7/2016 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάριο Βελτίωσης Παραγωγικότητας Στελεχών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την AQS

Σεμινάριο: Οοργάνωση Καθημερινότητας | Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών

Αθήνα: Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 (09:00-16:30), Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
Θεσσαλονίκη: Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 (09:00-16:30), Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού, που αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της οργάνωσης του χρόνου και των εργασιών τους, της επικοινωνίας, των αναθέσεων, την απαλλαγή από το Stress και την άσκηση ελέγχου, που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των ιδίων αλλά και του τμήματός τους.

Το καινοτόμο αυτό σεμινάριο δεν εξαντλείται σε κανόνες και οδηγίες αλλά παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού Προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς ελέγχου υλοποίησης.

Επομένως οδηγούμαστε σε σημαντική βελτίωση στη Διαχείριση του χρόνου, απαλλαγή από το Stress και τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητας.

Ενότητες Σεμιναρίου:
Α. Συστήματα και Διαδικασίες
Β. Προσωπικές Δεξιότητες - Πρακτικές και πώς Καλλιεργούνται
Γ. Η Χρήση Εργαλείων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα της AQS.