Θέσεις εργασίας στην Interamerican
8/7/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Interamerican

Ο Όμιλος Εταιρειών INTERAMERICAN και ένα από τα μεγαλύτερα διοικητικά γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα, επιθυμούν να στελεχώσουν το τμήμα Financial Planning και Πωλήσεων με νέους και φιλόδοξους συνεργάτες, στους τομείς Προώθησης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων Ασφαλιστικών Προϊόντων, με στόχο την διαχείριση και ανάπτυξη ενεργού πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι ενδείκνυται να διαθέτουν:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής (εάν υπάρχουν)
 • Γνώση Η/Υ
 • Ηλικία από 25 ετών και άνω
 • Εμπειρία Πωλήσεων, ως επιθυμητό στοιχείο
 • Εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (άνδρες)

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Επαγγελματική συμπεριφορά και θετικό τρόπο σκέψης.
 • Εξωστρέφεια, Δυναμισμό Χαρακτήρος, Επικοινωνιακή Ευχέρεια, Φιλοδοξία και Εργατικότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού.
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης με επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Παροχές-Προοπτικές:

 • «Πακέτο» Αμοιβών, Bonus Παραγωγικότητας και Ασφαλιστικών Καλύψεων.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχή εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Κρατική Πιστοποίηση διαμεσολάβησης.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχόμενα αξιόπιστη και δυναμική Εταιρεία.

Παρακαλούμε, αποστείλατε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: human-resources@interamerican.gr