Θέσεις εργασίας στην Watt+Volt
15/7/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Watt+Volt

Σύμβουλοι τηλεφωνικών πωλήσεων
Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα – (Τelesales-TS0716)

Ο Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων θα είναι υπεύθυνος για την τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση των πελατών και την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη.

Requirements:

 • Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων και ειδικότερα σε τηλεφωνικές πωλήσεις θα συνεκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση Αγγλικών.
 • Αυτοπαρακίνηση και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα.

Benefits:

 • Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό.
 • Ελκυστικό Bonus παραγωγικότητας.
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης.
 • Δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση το προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους εργαζομένους.
 • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και διαχείρισης ενέργειας.

Αποστολή Βιογραφικού