Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ACE Power Electronics
12/9/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ACE Power Electronics
1. Μηχανικό Πωλήσεων – Large Account Manager (Κωδ.Θέσης: SMP25)

Περιγραφή θέσης:
 • Πωλήσεις σε πελάτες μεγάλης οικονομικής βαρύτητας (Large Accounts).
 • Σχεδιασμός πλάνου πωλήσεων.
 • Ανάπτυξη νέων αγορών.
 • Ανάπτυξη αγορών εξωτερικού.


Απαιτήσεις

Προφίλ υποψηφίου:
 • Σπουδές ΑΕΙ/TEI Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού.
 • Προϋπηρεσία σε κλάδο εξαγωγών με συναφές αντικείμενο σε UPS, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Φωτοβολταϊκά.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση MS Office ή και κάποιου CRM Software.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.


Θα εκτιμηθούν θετικά:


 • Επαφή με τις αγορές της Μέσης Ανατολής.
 • Απασχόληση με την αγορά εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Σεμινάρια πωλήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικά σημειώματα στο
e-mail:hr@acepower.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

 

4. Field Engineer (Τεχνικό) για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης(Κωδ.Θέσης: SΕR15)

Περιγραφή θέσης:

 • Σχεδιασμός νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για UPS, σταθεροποιητές τάσεως κ.α.
 • Υλοποίηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
 • Επισκευές παρόμοιων συστημάτων.
 • Ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών και συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων.

Απαιτήσεις

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε UPS, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Φωτοβολταικά.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις δικτύων και Η/Υ.
 • Άριστη γνώση ΜS Office.
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (MS VISIO).
 • Γνώση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας (ΕΛΟΤ HD 384).

Θα εκτιμηθούν θετικά:

 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.
 • Δυνατότητα Συχνών ταξιδιών

Η εταιρεία παρέχει:

 • Σταθερό μισθό
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικά σημειώματα στο
e-mail:hr@acepower.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.