Ανοιχτές θέσεις στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος
14/9/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ανοιχτές θέσεις στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος

 

1) Πωλητές για τα καταστήματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (ΑΝΘΕΣ16) και Νάουσα (ΝΑ16) 

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για πλήρη ή μερική απασχόληση για τα κάτωθι τμήματα:

 • Delicatessen
 • Έτοιμα Φαγητά
 • Οπωροπωλείο
 • Τυποποιημένα Προϊόντα
 • Ιχθυοπωλείο
 • Κάβα
 • Κρεοπωλείο
 • Ταμεία


Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, δυναμικό περιβάλλον εργασίας με άρτια εκπαίδευση και κυρίως μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης

 

2) Υποδιευθυντής για το κατάστημα στη Νάξο (ΥΔΝΑΞ16), Λήμνο (ΥΔΛΗΜ16), Ρόδο (ΥΡΟΔ16)

Απαιτήσεις θέσης

Ο κάτοχος της θέσης έχει ως αντικείμενο, να κατευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει την λειτουργία του καταστήματος ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των λειτουργικών του στόχων (πωλήσεις, μικτό κέρδος, έξοδα, παραγωγικότητα) και η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

Προφίλ υποψηφίου

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή γενικότερα σε χώρο λιανικής πώλησης / καταναλωτικών προϊόντων.
 • Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).
 • Γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ικανοί στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στην καθοδήγηση ομάδας καθώς και αποτελεσματικοί στην επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων.

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει υψηλές αποδοχές, bonus βάσει στόχων, συμμετοχή σε ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

 

Στοιχεία επικοινωνίας


Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης .

 

3) Υπεύθυνος Κρεοπωλείου Ρόδου (ΥΚΡΟ16)

Απαιτήσεις θέσης

 •  Συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
 • Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του τμήματός του
 • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός του.
 • Ελέγχει και εγκρίνει τις παραγγελίες για το τμήμα του προς την Κεντρική Αποθήκη και τους προμηθευτές.
 • Εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.
 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις απογραφές.

 

Προφίλ υποψηφίου

 • Προϋπηρεσία 2 χρόνια τουλάχιστον σε αντίστοιχο τμήμα.
 • Πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας.
 • Βεβαίωση κρεοπώλη.
 • Δυναμικό χαρακτήρα.
 • Απολυτήριο Λυκείου.

 

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει υψηλές αποδοχές, bonus βάσει στόχων.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΥΚΡΟ16».