Νέα θέση εργασίας στην Αθηναϊκη Ζυθοποιία ΑΕ
19/9/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Νέα θέση εργασίας στην Αθηναϊκη Ζυθοποιία ΑΕ

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ επιθυµεί να προσλάβει για τη ∆/νση Πωλήσεων

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

για το νοµό Αττικής

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

  • Πτυχίο Ανώτερης-Ανώτατης σχολής
  • Προϋπηρεσία έως 2 χρόνια στον κλάδο των πωλήσεων (επιθυµητή)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
  • ∆ίπλωµα οδήγησης
  • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, ευελιξία και πνεύµα οµαδικής εργασίας
  • Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του πελατολογίου του και την ανάπτυξη των πωλήσεων στον τοµέα ευθύνης του, θα πραγµατοποιεί την επικοινωνία µε τους πελάτες και θα υλοποιεί το πλάνο ενεργειών.

Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, ιατροφαρµακευτική κάλυψη και συνεχή εκπαίδευση.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας ΑΤΤ 0916.