Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ALUMIL
27/9/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ALUMIL

 

1) Data Analyst
 
Περιγραφή:
 
Ανάλυση δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφόρησης για τη δημιουργία αναφορών, στοχεύοντας στη λήψη εμπορικών και διοικητικών αποφάσεων.

Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή.

Ζητούμενα:
 
 • Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο Οικονομικών/Μαθηματικών/Πληροφορικής
 • Γνώση χρήσης λογισμικών αναφορών και βάσεων δεδομένων
 • Γνώση χρήσης υπολογιστικών και στατιστικών πακέτων
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια σύνταξης αναφορών και παρουσίασης αποτελεσμάτων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 
Προσφέρονται:
 
 • Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

2) Γραφίστας
 
Περιγραφή:
 
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και προώθηση εξαρτημάτων (ενημερώσεις, follow-upsκτλ.) στις θυγατρικές και τους πελάτες της εταιρείας

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Μάρκετινγκ

Ζητούμενα:
 
 • Απόφοιτος Σχολής Γραφιστικής
 • Κατανόηση Μηχανολογικών λειτουργιών/σχεδίων
 • Απαραίτητες γνώσεις, Illustrator ή αντίστοιχο πρόγραμμα
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 
Προσφέρονται:
 
 • Σταθερές Αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές Αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου /http://www.alumil.com/