Θέση εργασίας στην εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε
15/11/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

ΖΗΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι η ευθύνη για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εμπορικής εφαρμογής της εταιρίας, μέσω της ανάλυσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης λύσεων, καθώς και η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπόλοιπων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας.

Τυπικά προσόντα και δεξιότητες:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ (πληροφορικής)
  • Εμπειρία (τουλάχιστον 3 έτη) στην ανάπτυξη εφαρμογών σε εταιρικό περιβάλλον
  • Πολύ καλή γνώση Object Oriented προγραμματισμού κατά προτίμηση σε PowerBuilder
  • Εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων κατα προτίμηση SYBASE ASE
  • Πολύ καλή γνώση Λειτουργικών συστημάτων Server Microsoft, AD, Exchange
  • Δεξιότητα καλής επικοινωνίας και ομαδικότητας

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων καθώς και να μπορούν να αναζητούν νέες τεχνολογιες και εργαλεία με σκοπό την αφομοίωσή τους στο υπάρχον μηχανογραφικό περιβάλλον της εταιρίας.

Προσφέρεται : Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Διεύθυνση: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Πηγών 33 Κηφισιά 14564 για την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ή με e-mail στο: cv@elin.gr με κωδικό (ΙΤ)