Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
21/12/2016 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Skywalker.gr με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με σκοπό την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή σειράς δράσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων για τη διαχείριση σειράς προβλημάτων που δημιουργεί η ανεργία στην τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε το 17ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας.

Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας αποτελούν μια πρωτοβουλία του Skywalker.gr για τη στήριξη των μη απασχολούμενων, αλλά και των εργαζομένων, με ζητούμενο την κινητοποίησή τους προς την ενεργή αναζήτηση, τη διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η δράση αυτή, με δωρεάν συμμετοχή, διεξήχθη από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2016 στο πρώην δημαρχείο Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη. Το πρόγραμμα των 30 ωρών περιελάμβανε παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης με κύρια θέματα τους δείκτες απασχολησιμότητας και τις απαραίτητες ήπιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του εργασιακού χώρου.

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι ήπιες δεξιότητες, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η διαχείριση μετάβασης και σύγκρουσης, η φωνή και η συναισθηματική νοημοσύνη, η ένταξη σε ομάδα, η στοχοθεσία, το επαγγελματικό πλάνο δράσης και τα εργαλεία λήψης απόφασης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, την αποτελεσματική συνέντευξη, τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Μονοπατιών Απασχολησιμότητας έχει η Career Design. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών Απασχολησιμότητας συμμετέχουν εθελοντικά.

Η διοργάνωση της δράσης πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη προϊοντική συμβολή των καταστημάτων της περιοχής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Η κοινή δράση του Δήμου με τη Skywalker συνεχίζεται τον μήνα Ιανουάριο 2017 με το «22ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας». Η δράση αφορά στην παροχή αρχικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής δράσης ως εναλλακτικού δρόμου επαγγελματικής δραστηριότητας και δημιουργικότητας.

Σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στις 24, 25, 26 και 27 Ιανουαρίου 2017, είκοσι πέντε (25) εκπαιδευόμενοι θα προσεγγίσουν τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία του επιχειρείν και θα κατανοήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του επιχειρηματία.

Στην αρχική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν σημαντικές θεματικές ενότητες που άπτονται της δημιουργίας και της λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως οι βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και η σύσταση μιας επιχείρησης, οι αρχές διοίκησης, το marketing, η αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας, τα βασικά λογιστικά και φορολογικά θέματα ενάρξεως και τα social media ως εργαλείο για τη νέα επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε :

Μαίρη Κατσαπρίνη, Events Marketing Director, Skywalker.gr, 210 9730280, εσωτ. 242, mkatsaprini@skywalker.gr