Πρακτική άσκηση στον Όμιλο PEOPLECERT
26/6/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρακτική άσκηση στον Όμιλο PEOPLECERT

Αν διαθέτεις Voucher και αναζητάς μια εταιρεία που θα σου προσφέρει ένα σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον με ουσιαστική εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Αν ψάχνεις μια εταιρεία που θα σου παρέχει συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, πλήρη καθοδήγηση για άμεση ένταξη στο τμήμα, σύστημα αξιολόγησης για συνεχή βελτίωση, συστατικές επιστολές και Δωρεάν πιστοποίηση ECDL ή/και City & Guilds.

Αν θέλεις να πετύχεις.

Τότε έλα μαζί μας και δούλεψε στον Όμιλο PEOPLECERT!