Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» στη Θεσσαλονίκη
26/11/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» στη Θεσσαλονίκη

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος», το οποίο υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αθήνα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ξεκινά συνεργασία στη Θεσσαλονίκη, με:

1) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας στα εξής αντικείμενα

  • Αιγοπροβατοτροφία
  • Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά
  • Βοοτροφία
  • Χοιροτροφία

2) το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας- Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων υλοποιώντας σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών το καθένα, για νέους ηλικίας 24 έως και 40 ετών στα εξής αντικείμενα:

  • Δημητριακά: καλλιέργεια και μεταποίηση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
  • Ελαιοκομία: καλλιέργεια ελιάς και μεταποίηση.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 16 Δεκεμβρίου 2013, με συμμετοχή είκοσι ατόμων ανά αντικείμενο.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται, από την Παρασκευή 22.11.2013 έως και τη Δευτέρα 09.12.2013 και ώρα 12:00 π.μ., ηλεκτρονικά στο e-mail: a.katsarou@neagenia.gr (για το Α.Π.Θ.) και athanasiou@otenet.gr (για το Α.Τ.Ε.Ι.)

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον αριθμό συμμετεχόντων που προβλέπεται, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε άνεργους νέους.

Κόστος

Οι εκπαιδευόμενοι, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους, θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής 50€ (πενήντα ευρώ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ