Πρακτική άσκηση στο Travelplanet24.com στο τμήμα Λογιστηρίου
26/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρακτική άσκηση στο Travelplanet24.com στο τμήμα Λογιστηρίου

To Travelplanet24.com είναι ένα σύγχρονο ταξιδιωτικό γραφείο στο διαδίκτυο που ιδρύθηκε το 2005. Σήμερα η εταιρεία μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα με παρουσία στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Τουρκία, Ουκρανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Σερβία, Βουλγαρία, Ισπανία και Αλβανία. Η ομάδα μας αποτελείται από νέους ανθρώπους εξειδικευμένους στις σύγχρονες τεχνολογίες και τον τουρισμό.

Περιγραφή Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Λογιστηρίου της εταιρείας μας και θα του δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσει τις λειτουργίες ενός οργανωμένου λογιστηρίου. Οι σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας θα μπορέσουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να χτίσουν τα θεμέλια της επαγγελματικής τους εμπειρίας στο πεδίο ενδιαφέροντός τους. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν θέληση για μάθηση, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, να αφομοιώνουν νέες έννοιες γρήγορα, καθώς και να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

Καθήκοντα

• Καταχώρηση Πελατών.

• Έλεγχος λογαριασμών.

• Καταχώρηση τιμολογίων.

• Γενικές Εργασίες Λογιστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο kariera.gr