ΤΕΙ Αθήνας - “Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας” 28/11
27/11/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
ΤΕΙ Αθήνας - “Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας” 28/11

Τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα ξεκίνησαν ως πρωτοβουλία της ακαδημαϊκής κοινότητας για ελεύθερη, εύκολη και συνεκτική διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από παντού & από όλους πριν 12 χρόνια. Σήμερα πλεόν αποτελούν παγκόσμιο κίνημα και ήδη έχουν δημιουργηθεί μαθήματα 2ης γενιάς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του όρου Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα.

Η ανάγκη για ανοικτή πρόσβαση στη γνώση αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επρόσφατα εγκαινίασε δράση και δημοσίευσε αντίστοιχη πύλη αφιερωμένη αποκλειστικά στο ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο θέτοντας συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2020.

Τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Στην ημερίδα μεταξύ άλλων θα αναλυθούν οι στόχοι του Έργου, οι κατηγορίες των ανοικτών μαθημάτων, η υποστήριξη που προσφέρεται από την Ομάδα του Έργου για την ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων, ενώ θα μιλήσουν και μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ για την εμπειρία τους για τα ανοικτά μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας αλλά και για το ανοικτό Εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Ακόμα στην ημερίδα θα παρευρίσκεται ο Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, νομικός σύμβουλος του Gunet στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης "Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων", ο οποίος θα μιλήσει για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκκαθάρισης και αδειοδότησης.

Μετά τις ομιλίες θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια-εργαστήρια για την αναζήτηση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων αλλά και την ευχρηστία και την προσβασιμότητα στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε MS Office Powerpoint και Word.

Παρακαλούμε όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στα εργαστήρια, μετά το τέλος της ημερίδας, ελάτε με τα laptop σας!

Δηλώστε συμμετοχή εδώ