89 Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό
29/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
89 Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

Παρακάτω παρουσιάζονται 89 θέσεις εργασίας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης όπως τις συγκέντρωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι θέσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (4 θέσεις)

Θετικές Επιστήμες (1 θέση)

Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (15 θέσεις)

Μηχανικοί (8 θέσεις)

Νομικά (4 θέσεις)

Οικονομικά - Διοίκηση (26 θέσεις)

Πληροφορική (1 θέση)

Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (5 θέσεις)

Υπόλοιπες Ειδικότητες (25 θέσεις)

Αναλυτικά οι θέσεις εδώ