Θέση εργασίας ως στέλεχος επικοινωνίας και μάρκετινγκ
2/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας ως στέλεχος επικοινωνίας και μάρκετινγκ

Η Εντοπία αναζητά

Στέλεχος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Απαραίτητα προσόντα:
• Σπουδές σε Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή Τέχνες (για τους κατόχους πτυχίου οικονομικής κατεύθυνσης απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο αντικείμενο)
• Εργασιακή εμπειρία με διαχείριση δικού του πελατολογίου και λογαριασμών σε τομέα marketing, επικοινωνίας, ή δημιουργικό γραφείο διαφημιστικών υπηρεσιών
• Ενδιαφέρον για το χώρο των τροφίμων και ποτών
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών
• Πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό

Αποστολή βιογραφικού στο toktok@entopia.gr

Τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα απαντηθούν όλα.

Πηγή: marketingweek.com