6 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα
3/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
6 θέσεις εθελοντισμού στην Ελλάδα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκέντρωσε και παρουσιάσε τις εξής θέσεις εθελοντισμού:

  1. Εθελοντής για Διάφορες εργασίες γραφείου
  2. Εθελοντής για Διάφορες εργασίες γραφείου
  3. Εθελοντές Κοινωνικοί Λειτουργοί
  4. Εθελοντές για Διάφορες εργασίες γραφείου
  5. Εθελοντής στο Πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ»
  6. Εθελοντής Αναζήτησης

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το link