ΙΚΥ - 8 Υποτροφίες στον τομέα της Ψυχολογίας
9/7/2013 Υποτροφίες  
ΙΚΥ - 8 Υποτροφίες στον τομέα της Ψυχολογίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς και, προαιρετικά, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.,), που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν στο εξωτερικό διδακτορική διατριβή (5 θέσεις υποτροφιών), είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό (3 θέσεις υποτροφιών), σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής.

Προθεσμία

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Πηγή: neolaia.gr