Θέση εργασίας ως graphic designer
4/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας ως graphic designer

Εταιρεία Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην Αθήνα, ζητά να καλύψει ΑΜΕΣΑ θέση Graphic Designer

Απαραίτητες Προϋποθέσεις :

  • Έως 30 ετών
  • Πτυχίο Γραφιστικής
  • Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency
  • Excellent Knowledge Photoshop, Illustrator, In Design, Office
  • Δείγμα εργασιών (portfolio)
  • Προαιρετική Γνώση Flash, Corel, MaxPremier θα ληφθεί θετικά υπόψη
  • Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα ενισχύσει την υποψηφιότητα
  • Δελτίο Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η Θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργικό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.

Τη Θέση Εργασίας διαχειρίζεται η Career In Progress και μπορείτε να την δείτε εδώ. Παρακαλούμε αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα,δείγμα εργασιών καθώς και να μας ενημερώσετε αν διαθέτετε Δελτίο Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, info@careerinprogress.gr