60 Θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα
6/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
60 Θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες από το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (1 θέση)

Θετικές Επιστήμες (2 θέσεις)

Μηχανικοί (3 θέσεις)

Νομικά (2 θέσεις)

Οικονομικά - Διοίκηση (17 θέσεις)

Πληροφορική (3 θέσεις)

Πωλήσεις - Ασφάλειες (5 θέσεις)

Τεχνίτες (2 θέσεις)

Τουριστικά Επαγγέλματα (11 θέσεις)

Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (2 θέσεις)

Υπόλοιπες Ειδικότητες (12 θέσεις)

Για ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τις θέσεις επισκεφθείτε το link