Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης "Big Data & Business Analytics" - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.
24/7/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης "Big Data & Business Analytics" - Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης σε "Big Data and Business Analytics". Οι διδάσκοντες είναι κυρίως καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο τους, πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς, όπως: Columbia University, Imperial University, London School of Economics, Stanford University, University of Frankfurt, University of Maryland, University of Minnesota. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι:

· Modern Data Management

· Business Intelligence

· Statistics for Analytics I

· Computational Intelligence

· Statistics for Analytics II

· Business Process Management

· Mining Big Datasets

· Big Data Systems

· Engineering Big Data Systems

· Enterprise Resource Planning

· Innovation & Entrepreneurship

· Text Analytics and Social Media Analytics

· Social Network Analysis

· Privacy and Personal Data Protection

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει διαλέξεις σε ειδικά θέματα και εργαστήρια σε R, Hadoop, Amazon EC2 , Mongo/Couch, Memcached/Riak/Redis, Neo4j, IBM, SAS

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο:

http://analytics.dmst.aueb.gr

και στο:

http://kek.aueb.gr/big-data-business-analytics-theory-and-practice/