Ξεκινώντας ένα "Startup"
25/7/2013 Συμβουλές καριέρας - Σταδιοδρομία   Επιχειρηματικότητα  
Ξεκινώντας ένα "Startup"

του Γιώργου Καραούλη

Αν κάποιος αναζητούσε τη γενέτειρα των startups θα κατέληγε στην περίφημη Silicon Valley της Καλιφόρνια, τοποθεσία στην οποία εδρεύουν οι σημαντικότερες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που οδηγούν για δεκαετίες τις εξελίξεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την αναφορά του Gregory Gromov στο βιβλίο του «Από τα Χρυσωρυχεία του El Dorado στα Χρυσά Startups της Silicon Valley», ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων της εταιρείας Shockley Semiconductor ήρθε σε ρήξη το 1957 με τον ιδρυτή της William Shockley (που είχε τιμηθεί με Νόμπελ Φυσικής μόλις ένα έτος πριν για την εφεύρεση του τρανζίστορ), με αποτέλεσμα την αποχώρησή τους από την επιχείρηση. Μέσα στην επόμενη εικοσαετία οι υπάλληλοι αυτοί δημιούργησαν 67 νέες επιχειρήσεις, προκαλώντας μία έκρηξη από startups στη Silicon Valley.

Τι σημαίνει όμως ο όρος startup;

Ως startup (ελληνιστί νεοφυή επιχείρηση) χαρακτηρίζεται εκείνη η νεοϊδρυθείσα επιχείρηση η οποία διακρίνεται από το στοιχείο της καινοτομίας καθώς και από προοπτικές ταχείας ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, startup είναι η επιχείρηση που φέρει μία καινοτόμα ταυτότητα, απευθύνεται σε μεγάλα τμήματα της αγοράς και στοχεύει παράλληλα σε μία εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη. Η καινοτομία δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται αποκλειστικά με την τεχνολογία και μπορεί να αφορά:

•είτε την επικάλυψη ενός κενού στην τοπική ή την ευρύτερη αγορά μέσω της εισαγωγής ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας,

•είτε τη διαφοροποίηση ενός ήδη υπάρχοντος προϊόντος/ υπηρεσίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε το νέο προϊόν/υπηρεσία να καλύπτει αποτελεσματικότερα μία συγκεκριμένη ανάγκη της αγοράς.

Από την ιδέα στην πράξη...

Η χρηματοδότηση μιας startup επιχείρησης μπορεί ενδεικτικά να επέλθει από πηγές όπως:

•ο θεσμός των Business Angels (ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι παρέχουν χρηματοδότηση, εμπειρία και τεχνογνωσία σε startups κατά το χρονικό σημείο της ίδρυσής τους),

•τα Venture Capitals (κεφάλαια που χρηματοδοτούν την ίδρυση, ανάπτυξη ή εξαγορά μιας εταιρείας, συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως αντάλλαγμα),

•τα κεφάλαια από τις ανερχόμενες πλατφόρμες crowdfunding (μέθοδος «διαδικτυακής µικροχρηµατοδότησης» με ανταλλάγματα που φτάνουν έως την παροχή μετοχών της νεοσύστατης εταιρείας),

•τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. κ.α.

Και στην Ελλάδα;

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που υπάρχουν στη χώρα μας και αποσκοπούν στη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων διακρίνουμε τις: Startup.gr, StartupGreece, Openfund, Startup Genome, StartupLive, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, TedX.

Αναλογιζόμενοι την τρέχουσα δυσχερή οικονομική συγκυρία, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη πλήρωσης όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στη νεοφυή επιχειρηματικότητα να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο της στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Πηγή: epixeiro.gr