Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών από το Ίδρυμα FULLBRIGHT
25/7/2013 Υποτροφίες  
Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών από το Ίδρυμα FULLBRIGHT

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΟ ΤΟ IΔΡΥΜΑ FULLBRIGHT

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Εγγραφή από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 έως Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αναλυτικές πληροφορίες στο link