Επαγγέλματα με μέλλον: Τομέας Τροφίμων
29/7/2013 Ευκαιρίες Εργασίας   Συμβουλές καριέρας - Σταδιοδρομία  
Επαγγέλματα με μέλλον: Τομέας Τροφίμων

Μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων που αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικές προοπτικές ζήτησης μέχρι το 2020, ο ΣΕΒ περιλαμβάνει και ορισμένα από τον τομέα των τροφίμων. Αυτά είναι τα εξής:

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

Τομέας ευθύνης του στελέχους διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων είναι το να φροντίζει να πληρούν τα προϊόντα τα στάνταρ που έχουν τεθεί τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τις υπεύθυνες αρχές. Επίσης μπορεί να αναπτύσσει και να εξετάζει πολιτικές ποιότητας και ελέγχου, να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους και να επιβλέπει τις διαδικασίες παραγωγής και κατασκευής.

Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων

Ο επαγγελματίας του τομέα αυτού διεξάγει έρευνες για τις επιθυμίες του καταναλωτή σχετικά με κάποιο είδος τροφίμων και καταδεικνύει στην εταιρεία του τρόπους παραγωγής που να ικανοποιούν αυτές τις επιθυμίες. Επίσης ασχολείται με την προώθηση προϊόντων στην αγορά (διανομείς, παραγωγούς, λιανοπωλητές κτλ.), μέσω διαφόρων δράσεων, λαμβάνει μέρος στη διαμόρφωση των στρατηγικών τιμολόγησης των προϊόντων κ.ά.

Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων

Ο επαγγελματίας αυτός παρέχει συμβουλές σχετικά με την ποιότητα, τα θέματα υγιεινής, αλλά και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Επιστήμονας R&D

Ο επιστήμονας του τομέα έρευνας και ανάπτυξης, γενικά, ασχολείται με την ανάπτυξη γραμμής παραγωγής ενός προϊόντος, την παρασκευή ή τη βελτιστοποίηση κάποιων προϊόντων για λόγους τόσο ποιότητας όσο και μείωσης του κόστους. Επίσης εξετάζει τα δεδομένα και τις σχετικές αναφορές που γίνονται από διάφορες δοκιμές, ενώ μερικές φορές λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαδικασία εμπορευματοποίησης νέων προϊόντων

Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας

Ο ειδικός του τομέα αυτού εργάζεται σε εργαστήριο, όπου κάνει δοκιμές σε προϊόντα που έχουν παρασκευασθεί, ώστε να επιβεβαιώσει ότι πληρούνται τα ποιοτικά στάνταρ του προϊόντος, τα οποία έχουν καθοριστεί από κάποια υπεύθυνη αρχή.

Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας

Ο επαγγελματίας αυτός ασχολείται με τις νομικές πτυχές και ζητήματα επικοινωνίας που αφορούν την παραγωγή και παρασκευή τροφίμων.

Υπεύθυνος Προμηθειών Α' Υλών

Ο υπεύθυνος προμηθειών πρώτων υλών φροντίζει για τα υλικά που χρειάζονται, προκειμένου να παρασκευασθεί το τελικό προϊόν. Σκοπός του είναι να βρίσκει τα καλύτερα ποιοτικά υλικά στις χαμηλότερες τιμές, αλλά και να εξασφαλίσει ότι θα παραδοθούν στη σωστή ώρα, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην παραγωγή.

Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων

Ο επαγγελματίας του τομέα αυτού επιβλέπει τις διαδικασίες παραγωγής και τις δραστηριότητες του προσωπικού. Προγραμματίζει την παραγωγή, κάνει την απογραφή, φροντίζει για τις μηχανές αλλά και για τα συστήματα αποθήκευσης τροφίμων.

Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης

Ο μηχανικός υποδομών και συντήρησης είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων παραγωγής. Ασχολείται με τη βελτιστοποίηση των μηχανημάτων και της παραγωγής, τη διαδικασία, αλλά και τον προϋπολογισμό, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.

Πηγή:edujob.gr